•  
  •  
  •  

Cenník

Vážení pacienti.

Cenník má informatívny a orientačný charakter. Na základe vstupného vyšetrenia v ambulancii Vám vyhotovíme presnú kalkuláciu liečby

Ďakujeme.

Preventívna stomatológia

Komplexné vstupné vyšetrenie - 0€ 
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie - 40€
Preventívna stomatologická prehliadka - 0€ 
Akútne vyšetrenie na žiadosť pacienta - 15€ 
Ošetrenie dieťaťa do 20 minút (adaptácia) alebo bez možnosti ošetrenia - 20€ 
Intraorálna RTG snímka  - 10€ 
2D röntgen zubov (OPG) - 25€
3D CT snímka - 60€ 
Krátky administratívny výkon - 10€ 
Ošetrenie mimo pracovnej doby - 40€ 
Koferdam - 12€
Optragate - 10€
Intraligamentózna anestézia (mepivastesin , septanest) - 12€

Dentálna hygiena a bielenie zubov

Komplexná dentálna hygiena vrátane pieskovania - odstránenie zubného kameňa a pigmentačných škvŕn ultrazvukom - 45€ 
Ambulantné bielenie zubov - 150€ 
Kombinované bielenie zubov (purewhitening) - 380€ 

Chirurgická stomatológia

Extrakcia jedného trvalého koreňa - 30€ 
Extrakcia mliečneho zuba - 25€ 
Extrakcia jedného trvalého zuba - 50€ 
Komplikovaná extrakcia jedného trvalého zuba - 80€
Extrakcia zuba múdrosti150€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti - 200€
Sutura (šitie extrakčnej rany) - 15€
Chirurgická kontrola na žiadosť pacienta - 15€ 
Gingivektómia jeden zub - 30€
Výber stehov - 10€

Záchovná stomatológia

Fotokompozitná výplň 1 plôška - 40€ 
Fotokompozitná výplň 2 plôšky - 50€ 
Fotokompozitná výplň 3 plôšky - 70€
Rekonštrukcia (dostavba zuba) - 120€ 
Vysokoestetická fotokompozitná fazeta (frontálny úsek) - 120€ 
Clipflow - 10€ 
Detská plomba - 30€ 
Pečatenie zuba - 20€ 
Použitie MTA/Biodentínu - 45€
Príplatok za ošetrenie pod mikroskopom - 30€ 

ENDO1    
Primárne endodonticky ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK - 40€ 
ENDO2    
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - 40€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - 45€ 
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 55€
ENDO3    
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - definitívne - 60€
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - definitívne - 75€
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitivne - 100€ 

Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba - 70€
Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba - 85€
Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba - 100€

Čap s dostavbou 1KK - 80€ 
Čap s dostavbou 2KK - 95€ 
Čap s dostavbou 3KK - 120€
 

Protetická stomatológia

V cene protetických prác je preparácia zubov, odtlačky na dočasné korunky, dočasná provizórna práca, anestéza, lepenie trvalej protetickej práce.

Kovokeramická korunka - 220€ 
Zirkónová korunka - 320€ 
E-max keramická korunka/fazeta - 350€ 
Nočná dlaha (jedno zuboradie) - 100€ 
Stiahnutie korunky (počíta sa za každú korunku) - 15€
Nacementovanie korunky - 15€ 
Intraorálny scan - 75€ 
Flexi snímateľná náhrada - 550€ 
Totálna snímatelná náhrada - 450€
Rebazácia protézy - 100€
Úprava/zábrus protézy v ambulancii - 20€