•  
  •  
  •  

FIXNÉ PROTÉZY SNINAÚlohou je rehabilitovať po stránke funkčnej, estetickej aj po stránke psychickej ❥

Súčasný trend protetického ošetrenia smeruje k fixnému (nesnímateľnému) riešeniu, ktoré je veľmi dobre prijímané a takmer dokonale pacienta rehabilituje. Protetické ošetrenie môžeme rozdeliť na dve základné skupiny podľa toho, či je náhrada snímateľná, alebo ju má pacient v ústach napevno.

  • Fixné zubné náhrady.
  • Snímateľné zubné náhrady.