•  
  •  
  •  

ZUBNÁ PROTETIKA SNINAZaoberá sa nahradením chýbajúceho časti zuba, celého zuba, prípadne skupiny zubov ❥

Jedná sa o dynamicky rozvíjajúci sa odbor stomatológie. V dnešnej dobe je k dispozícii celý rad technologických postupov a materiálov. Pokladáme za dôležité navrhnúť klientovi najlepší možný variant z funkčného, estetického aj finančného hľadiska.

SINAJDENT a CEREC®  – zubné korunky bez odtlačku a na počkanie:
 

Cerec je intraorálny skener, čo je malá kamera, ktorá elektronicky sníma situáciu v ústnej dutine. Nahrádza teda klasické odtláčanie. Súčasťou Cerecu je aj malá fréza, ktorá navrhnutú zubnú náhradu na počkanie vyfrézuje a zubný lekár ju môže okamžite odovzdať pacientovi. Výhodou je rýchlosť zhotovenia zubnej náhrady.)
 

Prečo je CEREC® výhodný pre pacienta?

  1.  jedna návšteva a odchádzate s definitívne zrekonštruovaným zubom
  2.  jedna injekcia
  3.  jedno vŕtanie
  4.  žiadne odtlačky
  5.  žiadne provizórne riešenie
  6.  pôsobí prirodzene
  7.  materiál je pevný, keramický
  8.  má dlhoročnú životnosť