•  
  •  
  •  

Ochrana osobných údajov

Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Zub Snina s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, e-mailová adresa a telefón za účelom kontaktovania klienta. 

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 


Vaše osobné údaje spracúva:
Zub Snina s.r.o.
SNP 2730/92, 06901 Snina

Vašim súhlasom nám poskytujete:

  • vašu e-mailovú adresu,
  • meno,
  • telefónne číslo,
  • odkiaľ ste sa o nás dozvedeli,
  • o akú službu máte záujem,

aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich službách, zaradiť vás do našich súťaží alebo prieskumov, alebo vás informovať o akciách dentálnej kliniky SINAJDENT.

Chceme vás ubezpečiť, že zubná klinika SINAJDENT prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete a neposkytujeme tieto údaje tretím stranám.
Ďakujeme